Keiko Diary

 • Our topics at Josef's keiko today:

   Curriculum 6. KYU:
  • KATATE-DORI KOKYU-NAGE
  • KATATE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME
  • RYOTE-DORI TENCHI-NAGE
  • SUWARI-WAZA RYOTE-DORI KOKYU-HO
 • Our topics today:

  • KATATE-DORI SOTO-KAITEN-NAGE, direct form
  • KATATE-DORI SOTO-KAITEN-OTOSHI
  • AIKI-TAISO: AYUMI-ASHI, TSUGI-ASHI, TENKAN, KAITEN
  • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE
 • Our topics today:

  • SHOMEN-UCHI KOTEGAESHI
  • TACHI-DORI KOTEGAESHI
  • KIRITSU-SEIZA
  • SHIKKO
  • RYOTE-DORI TENCHI-NAGE in OMOTE & URA
 • Our topics at today's keiko with Klaus & Jörn:

  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE in URA & OMOTE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME in URA & OMOTE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOTEGAESHI in URA & OMOTE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI UDEKIME-NAGE in URA & OMOTE
  • SUWARI KOKYU-HO
 • Our topics today:

  • JODAN-TSUKI basics
  • JODAN-TSUKI IKKYO in OMOTE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI TAI-NO-TENKAN
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME
 • Our topics the New Year Keiko with Klaus Meßlinger, Mirjam Fischer und Ulli Kubetzek:

  • KIMUSUBI exercise
  • JODAN-TSUKI IKKYO in OMOTE
  • JODAN-TSUKI IKKYO-OTOSHI
  • JODAN-TSUKI IKKYO Varianten
  • KATATE-DORI SUMI-OTOSHI & TENCHI-NAGE
  • JODAN-TSUKI IRIMI-NAGE
  • YOKOMEN-UCHI UDEKIME-NAGE
  • YOKOMEN-UCHI SHIHO-NAGE
 • Our topics today:

  • RYOTE-DORI TENCHI-NAGE in OMOTE & URA
  • RYOTE-DORI IRIMI-NAGE
  • RYOTE-DORI KOTEGAESHI
  • RYOTE-DORI KOKYU-NAGE
 • Our topics today:

  • Exercises for relaxed connection without pressure
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE (IKKYO-NAGE) in OMOTE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI SOTO-KAITEN-NAGE in OMOTE, short direct form
  • AI-HANMI KATATE-DORI SANKYO in OMOTE (standard & shortened) & URA
 • Our topics today:

  • AI-HANMI KATATE-DORI UDEKIME-NAGE
  • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
  • AI-HANMI KATATE-DORI NIKYO in OMOTE & URA
 • Our topics today:

  • AI-HANMI KATATE-DORI KOKYU-NAGE & KOKYU-NAGE-NANAME
  • AI-HANMI KATATE-DORI UCHI-KAITEN-SANKYO
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI UCHI-KAITEN-SANKYO
  • MOROTE-DORI KOKYU-NAGE URA
  • MOROTE-DORI SHIHO-NAGE via OMOTE entry
  • MOROTE-DORI IRIMI-NAGE URA
  • MOROTE-DORI UDEKIME-NAGE URA
 • Our topics today:

  • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE
  • AI-HANMI KATATE-DORI KOTEGAESHI, basic form
  • TANTO-DORI from USHIRO-TSUKI: IKKYO & KOTEGAESHI
 • Our topics today:

  • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
  • AI-HANMI KATATE-DORI SHIHO-NAGE in OMOTE & URA
 • Our topics today:

  • USHIRO-UKEMI
  • KATATE-DORI SHIHO-NAGE in OMOTE & URA
  • KATATE-DORI UDEKIME-NAGE in OMOTE & URA
 • Our topics today:

  • JO-DORI, disarming via URA and OMOTE entry
  • TAI-NO-TENKAN
  • KATATE-DORI KOKYU-NAGE
 • Our topics today:

  • KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
  • KATATE-DORI NIKYO in OMOTE & URA
  • KATATE-DORI IKKYO in OMOTE, dynamic form
  • SUWARI-WAZA KOKYU-HO
 • Our topics today:

  • KATATE-DORI, "leg-sweeper" TENCHI-NAGE
  • KATATE-DORI TENCHI-NAGE
  • KATATE-DORI SUMI-OTOSHI
  • KATATE-DORI UDEKIME-NAGE in OMOTE & URA
 • Our topics today:

  KEN TAI JO

  • KEN TAI JO #1
  • KEN TAI JO #2

  AIKIDO

  • YOKOMEN-UCHI KOKYU-NAGE, turn in front and kneel down
  • YOKOMEN-UCHI IKKYO via IRIMI-KAITEN
  • YOKOMEN-UCHI KOYKU-NAGE/SOTO-KAITEN-NAGE
  • KATATE-DORI, reversed TENCHI-NAGE ("football kick throw")
  • SUWARI-WAZA KOKYU-HO
 • Our topics today:

  Beginners' course, part 4/4

  • YOKOMEN-UCHI basics
  • IRIMI-TENKAN
  • YOKOMEN-UCHI IKKYO in OMOTE (via IRIMI-TENKAN)

  Advanced

  • KIMUSUBI contact
  • YOKOMEN-UCHI IRIMI-NAGE in OMOTE
 • Our topics today:

  Beginners' course, part 3/4

  • AIKIKEN basics
  • SHOMEN-UCHI, basics of the cut
  • Counter against SHOMEN-UCHI #1, cut to the wrist
  • Counter against SHOMEN-UCHI #2, step out and cut to temple

  ADVANCED

  • SHOMEN-UCHI IRIMI-NAGE, basic form
 • Our topics today:

  • KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
  • KAITEN-OTOSHI from KATATE-DORI IKKYO, variants with rolling forward and high falls
  • SHOMEN-UCHI SOTO-KAITEN-OTOSHI
  • KATATE-DORI SUMI-OTOSHI
  • HENKA-WAZA from KATATE-DORI IKKYO to KOKYU-NAGE

This website uses cookies for an enjoyable browsing experience (no 3rd party cookies, no tracking).